INFOLINIA: 888 018 008
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty i linki

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty składane na etapie zgłoszenia przedsiębiorstwa do projektu.

Regulamin uczestnictwa w projekcie (wersja kolorowa)
Regulamin uczestnictwa w projekcie (wersja czarno-biała)
Formularz zgłoszeniowy (wersja kolorowa)
Formularz zgłoszeniowy (wersja czarno-biała)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy:

Dokumenty składane po zaakceptowaniu zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie.

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (wersja kolorowa)
Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy (wersja czarno-biała)
Lista identyfikatorów gmin
Formularz informacji o pomocy publicznej
Rozporządzenie Komisji WE nr 800/2008
Załącznik nr 1 - definicja firm mikro, małych i średnikch

Umowa o uczestnictwie w projekcie:

Umowa (wersja czarno-biała)
Umowa (wersja kolorowa)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki /dokumenty/:

Nowa definicja MŚP: Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia - pobierz
Program Operacyjny Kapitał Ludzki /POKL/ - pobierz
Szczegółowy Opis Priorytetów POKL - pobierz
Zasady finansowania POKL - pobierz
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach POKL - pobierz
Wytyczne w sprawie kwalifikowania wydatków POKL - pobierz

Przydatne linki:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - www.efs.gov.pl
Fundusze strukturalne - www.funduszestrukturalne.gov.pl
Unia Europejska - www.europa.eu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.mpips.gov.pl
WUP Rzeszów /Instytucja Pośrednicząca POKL/ - www.pokl.wup-rzeszow.pl